haslo2

 

Ubezpeczenia komunikacyjne (OC, AC)

Masz samochód? Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych w ruchu drogowym.

1kom

 

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych  za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Jeżeli jesteś właścicielem jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego, polskie prawo zobowiązuje Ciebie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które wydarzyły się podczas poruszania się owym pojazdem. Zasady tej grupy ubezpieczeń reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r.

Współpracujemy od wielu lat z największymi Towarzystwami Ubezpieczeń w celu przedstawienia najkorzystniejszej i najtańszej oferty ubezpieczenia OC.

 

AutoCasco

Ubezpieczenie dobrowolne zabezpieczające nas przed skutkami szkód spowodowanych z naszej winy lub w przypadku braku sprawcy oraz kradzieży pojazdu lub jego elementów.

 

Oferujemy również:

-Ubezpieczenie szyb samochodowych

-Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażera

-Ubezieczenia assistance

-Ubezpieczenie ochrony prawnej

-Zielona Karta

-Programy Flotowe