haslo2

 

Ubezpieczenie turystyczne

Planujesz urlop w kraju lub za granicą? Zatroszcz się o ubezpieczenie osób podróżujących.

1kom

 

Nieodzownym towarzyszem każdego podróżnika jest ubezpieczenie Kosztów leczenia za granicą. Pokrywa ono świadczenia z tytułu pobytu, badań, zabiegów Ubezpieczonego w szpitalu lub ambulatorium poza granicami RP.

 

Można zostać rozszerzone o dodatkowe opcje jak np.:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie assistance
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie sprzętu narciarskiego
  • oraz liczne inne