haslo2

 

Ubezpieczenie zawodowe

Wykonujesz zawód, który wymaga odpowiedniego ubezpieczenia?

Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie na pewno wiesz jak ważne jest zabezpieczenie swoich kontrahentów przed skutkami ewentualnych błędów, oraz siebie przed kosztami wynikających z konieczności ich naprawy.
W Polsce szereg zawodów jest objęty obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Są to między innymi adwokaci, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, lekarze, architekci oraz agenci i brokerzy ubezpieczeniowi jak my.
Jeśli jednak nie jest nałożony na nas obowiązek, warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie, co poza ochroną siebie i kontrahentów świadczy o profesjonalizmie i dbałości o interesy swoje i innych.


Oferujemy również:

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora

 

Ubezpieczenia podmiotów medycznych:

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza i Lekarza Dentysty
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pielęgniarek i Położnych
  • Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • Ubezpieczenie dla Przedstawicieli innych Zawodów Medycznych